Zapytanie ofertowe na usługę cateringową w projekcie „Aktywni bez barier” (24.01.2019)
czwartek, 24 stycznia 2019 23:23

W związku z realizacją projektu pn. „Aktywni bez barier” nr projektu: nr RPDS.09.01.02-02-0008/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego — w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014–2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna integracja — ZIT WROF, Lider Projektu Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta · Koło Wrocławskie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi cateringowej.

W załączeniu — szczegółowe zapytanie ofertowe:

Zapytanie-ofertowe-CATERING-ABB-24.01.2019.docx

Zapytanie-ofertowe-CATERING-ABB-24.01.2019.pdf

Ofertę należy złożyć w kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego na adres: Towarzystwo Pomocy im. św Brata Alberta, ul. bp. Bogedaina 5, 50-514 Wrocław, opatrzonej opisem: Zapytanie ofertowe w ramach projektu „Aktywni bez barier”, oraz nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy, lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w nieprzekraczalnym terminie do 31.01.2019 do końca dnia.

 
 

Nowości na naszych kanałach YouTube
 

Nasze wpisy na Facebooku

 
 
-->