Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na doradztwo psychologiczne w projekcie „Start w dorosłość” (20.02.2018)
wtorek, 20 lutego 2018 23:37

Zamawiający — Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta · Koło Wrocławskie informuje, iż w związku z zapytaniem ofertowym dotyczącym indywidualnego doradztwa psychologicznego dla uczestników projektu pn. „Start w dorosłość” (nr RPDS.09.01.02-02-0007/17) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego — w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014–2020 — do dnia 29.01.2018 rozstrzygnięto niniejsze postępowanie.  Zamówienie udzielone zostanie następującemu Wykonawcy:

– dla części I i II zamówienia — łącznie 360 godzin indywidualnego doradztwa psychologicznego:

Bartosz Berkowski Nestor Group, ul. Kolejowa 1 d, 58-100 Świdnica
cena za godzinę — 89,00 zł brutto
cena oferty — 32.040,00 zł brutto
liczba uzyskanych punktów 100.

Jeżeli masz przekonanie o słuszności podejmowanych przez nas działań, prosimy Cię o wsparcie:

Przelew online
 
 

Nowości na naszych kanałach YouTube
 

Nasze wpisy na Facebooku

 
 
-->