Listonosz św. Brata Alberta

Jeśli chcą Państwo być informowani o aktualnościach i wydarzeniach w placówkach św. Brata Alberta prowadzonych przez Koło Wrocławskie TPBA, to prosimy o wpisanie swojego adresu e-mail:

Regulamin korzystania z Pracowni Komputerowej im. Jacka Jureczko
Autorstwo / redakcja: adm-ok   
poniedziałek, 14 kwietnia 2008 13:53

1. Z Pracowni mogą korzystać podopieczni Koła Wrocławskiego TPBA oraz inne osoby za zgodą prowadzącego-administratora.

2. W Pracowni nie mogą przebywać osoby:

a) pod wpływem alkoholu, narkotyków ani innych środków odurzających;

b) nie zachowujące higieny (schronisko oferuje na swoich zasadach prysznice, pralnię i magazyn odzieżowy);

c) agresywne lub zakłócające porządek.

3. Komputery wolno używać zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w granicach prawa i przyzwoitości — w szczególności dotyczy to operacji finansowych, twórczości autorskiej i spraw intymnych.

4. Stanowisko komputerowe i czas korzystania wskazuje każdorazowo administrator.

5. Aby skorzystać z Pracowni, należy:

a) przed wejściem umyć w toalecie ręce;

b) wpisać się do zeszytu wizyt — stanowi to akceptację niniejszego Regulaminu;

c) na żądanie administratora okazać dokument tożsamości.

6. Czystość i porządek w Pracowni utrzymują korzystający z niej — w szczególności oznacza to:

a) stanowisko komputerowe wskazane do używania musi być uprzątnięte przez korzystającego przed i po użyciu;

b) okresowo odbywa się sprzątanie części lub całej Pracowni przez wszystkich korzystających z niej.

7. Z drukarek, skanerów i innych urządzeń można korzystać dopiero po każdorazowej zgodzie administratora.

8. Przy komputerach nie wolno spożywać posiłków ani napojów.

9. Czas otwarcia Pracowni może zostać skrócony w każdej chwili ze względu na inne obowiązki pracownicze administratora.

10. Do osób korzystających poza Pracownią z internetu bezprzewodowego WiFi na terenie Schroniska stosują się następujące punkty powyżej: 1, 3, 5 b) c) (przy podłączaniu WiFi oraz każdorazowo na wezwanie administratora), 6 b), 7; ponadto zastrzega się możliwość występowania ograniczeń czasowych dostępności połączenia WiFi.

Aleksander Kowalski

administrator-informatyk

 
 

Nowości na naszych kanałach YouTube
 

Nasze wpisy na Facebooku

 
 
-->