Po spotkaniu z cyklu „Siedem Aniołów” w Miłakowie (11–13.10.2019)
wtorek, 19 listopada 2019 15:34

W dniach 11–13 października 2019 udaliśmy się do Miłakowa.   Jest to malownicza miejscowość na Warmii, w której odbywało się spotkanie organizacyjne wspólnoty Siedem Aniołów.   Na spotkaniu trochę powspominaliśmy tegoroczną wędrówkę, jak i zastanawialiśmy się, w jaki sposób można poprawić parę rzeczy na przyszłość.   Głównym tematem spotkania było przygotowanie wstępnego planu przyszłorocznej wędrówki.   Zamierzamy wędrować po hasłem „Pokój” lub „Budujemy Żywy Kościół”.

Dzięki uprzejmości burmistrza prawdopodobnie dostaniemy kawałek ziemi, na którym będziemy mogli wspólnie z zaprzyjaźnioną Żywą Pracownią z Krakowa wypleść dużą budowlę z wikliny, która będzie służyła wspólnocie jako kościół.   Zdecydowaliśmy, że kolejna już siódma — więc symboliczna — edycja wędrówki Siedmiu Aniołów odbędzie się jeszcze raz na Warmii i Mazurach.   Zostało wiele miejscowości, które bardzo chętnie nas przyjmą, a my będziemy mogli dzielić się dobrem i głosić słowo Boże większej liczbie mieszkańców tego pięknego regionu naszego kraju.

Chcemy również w każdej odwiedzanej miejscowości organizować zbiórki bielizny i środków czystości, żeby na koniec dostarczyć zebrane rzeczy do schroniska dla osób bezdomnych w Olsztynie.   Ważnym punktem spotkania była dyskusja o ochronie środowiska, efektem czego będzie organizacja podczas wędrówki panelu dyskusyjnego, na którym będziemy próbowali przekazać innym, jak ważny współcześnie jest to temat.   Wspólnota Siedem Aniołów latem organizuje również wydarzenie „Streetworking po godzinach”, na którym poruszane są tematy pomocy socjalnej oraz powadzone różne warsztaty.

Chcemy zorganizować mecz pokazowy byłych reprezentantów piłki ulicznej osób bezdomnych połączony z pogadanką na temat tego, jak udział w mistrzostwach świata pomógł w utrzymaniu trzeźwego życia oraz o niebezpieczeństwach, jakie niesie ze sobą zażywanie narkotyków.

Zdecydowałem się ponadto przyjąć na wędrówce sakrament bierzmowania, ponieważ to na wędrówce Siedmiu Aniołów odkryłem wiarę na nowo.   Jak podczas innych spotkań Siedmiu Aniołów, na tym weekendowym wyjeździe każdego dnia wspólnie modliliśmy się na Mszy świętej.   Był to dla nas bardzo dobry czas, który — jak mamy nadzieję — będzie obfitował w konkretne działania w przyszłym roku.

   

Jeżeli masz przekonanie o słuszności podejmowanych przez nas działań, prosimy Cię o wsparcie:

Przelew online
 
 

Nowości na naszych kanałach YouTube
 

Nasze wpisy na Facebooku

 
 
-->