Listonosz św. Brata Alberta

Jeśli chcą Państwo być informowani o aktualnościach i wydarzeniach w placówkach św. Brata Alberta prowadzonych przez Koło Wrocławskie TPBA, to prosimy o wpisanie swojego adresu e-mail:

Zawiadomienie o śmierci ś.p. Lecha Paździora — współzałożyciela i pierwszego prezesa Towarzystwa
Autorstwo / redakcja: TPBA-ZG / br. Jerzy Adam Marszałkowicz   
czwartek, 26 kwietnia 2012 14:47

Lech PaździorZe smutkiem zawiadamiamy o śmierci ś. p. Lecha Paździora — współzałożyciela i pierwszego prezesa Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, wrocławskiego prawnika i społecznika. Ostatnie dwa lata spędził ciężko chory u rodziny w Zagorzycach. Został pochowany na cmentarzu w Radogoszczy 1 kwietnia 2012 roku. Słowo pożegnania ś. p. Lecha Paździora napisał br. Jerzy Adam Marszałkowicz, z którym na początku lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku wspólnie inicjowali powstanie Towarzystwa Pomocy w trudnych czasach PRL-u…

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta żegna dzisiaj swojego pierwszego Prezesa i założyciela Pana Lecha Paździora.

W imieniu obecnego Prezesa dra Bohdana Aniszczyka, który musiał wyjechać na kilka dni oraz w imieniu całego Towarzystwa Pomocy pragnę wyrazić wielkie uznanie i szacunek dla ś. p. Zmarłego za trud wywalczenia u Wojewody Wrocławskiego tuż przed wybuchem stanu wojennego w 1981 roku dekretu o powołaniu do bytu Towarzystwa Pomocy im. Adama Chmielowskiego.

Gdyby nie odwaga, upór w sprawie zatwierdzenia wniosku grupy inicjatywnej, składającej się z około 30 osób, spotykającej się we wrocławskim Seminarium Duchownym pod przewodnictwem ks. Józefa Pazdura, późniejszego Biskupa, Towarzystwo Pomocy by nie powstało.

Nasza grupa inicjatywna, do której i ja należałem, upoważniła ś. p. Pana Leszka do złożenia wniosku o zatwierdzenie Towarzystwa Pomocy. Zmarły, jako prawnik, ułożył Statut Towarzystwa i dołączył do wniosku.

Ś. p. Pan Lech stale "molestował" urzędników województwa wrocławskiego, aż wreszcie Wojewoda Wrocławski zatwierdził dekretem z dnia 2 listopada 1981 roku Towarzystwo Pomocy i prawo działalności na terenie całej Polski.

Wojewoda musiał nie wiedzieć o tym, że długo przed wybuchem stanu wojennego była ułożona lista stowarzyszeń przeznaczonych do skasowania wszystkich organizacji pozarządowych, które z chwilą ogłoszenia stanu wojennego przestały istnieć. Ale Towarzystwa Pomocy nie było na tej liście i dlatego ocalało.

Pierwszym Prezesem Towarzystwa został wybrany Pan Lech Paździor w dniu 14 listopada 1981 roku, a pierwsze Schronisko dla bezdomnych mężczyzn zostało otwarte i poświęcone przez ks. Aleksandra Radeckiego w dzień wigilii 24 grudnia 1981 roku.

Wkrótce władze zorientowały się i już w jakieś trzy miesiące od czasu zaprowadzenia stanu wojennego chciały zlikwidować Schronisko św. Brata Alberta we Wrocławiu i całe Towarzystwo.

Jednak cała społeczność miasta Wrocławia stanęła w obronie Schroniska i Poseł na Sejm ś. p. Władysław Kupiec, należący też do naszej grupy inicjatywnej obronił w Sejmie i u wojewody wrocławskiego Towarzystwo Pomocy i Schronisko.

Tak, więc dotąd istnieje Towarzystwo Pomocy i działa na terenie całej Polski.

Wyrażamy więc najserdeczniejsze podziękowania Panu Lechowi za jego trud i modlimy się o pokój Jego duszy oraz składamy wyrazy współczucia całej Rodzinie.

Jerzy Adam Marszałkowicz

 
 

Nowości na naszych kanałach YouTube
 

Nasze wpisy na Facebooku

 
 
-->