Zapytanie ofertowe na szkolenia zawodowe w projekcie „Aktywni bez barier” (20.06.2019)
czwartek, 20 czerwca 2019 22:15

W związku z realizacją projektu pn. „Aktywni bez bariernr projektu: RPDS.09.01.02-02-0008/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego — w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014–2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna integracja — ZIT WROF, Lider Projektu Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Wrocławskie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi zorganizowania i przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla uczestnika / uczestniczki projektu pt. „Aktywni bez barier” w zakresie:  Barber męski dla 1 osoby.

W załączeniu — szczegóły zapytania ofertowego:

Zapytanie-ofertowe-barber-meski.docx

Zapytanie-ofertowe-barber-meski.pdf

Ofertę należy złożyć w kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego na adres: Towarzystwo Pomocy im. św Brata Alberta - Koło Wrocławskie, ul. bp. Bogedaina 5, 50-514 Wrocław, opatrzonej opisem: Zapytanie ofertowe w ramach projektu „Aktywni bez barier”, oraz nazwą i dokładnym adresem Oferenta, lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e–mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w nieprzekraczalnym terminie do 27.06.2019.

 
 

Nowości na naszych kanałach YouTube
 

Nasze wpisy na Facebooku

 
 
-->